KONTAKTY

Priyanka Jóga Šperky
Netluky 658
Netluky 658
tel: 774533357
fax: 774533357
jchadimova@seznam.cz
Výdejní místo: Anjali Yoga Studio
Milešovská 9, Praha 3, 130 00, ve dvoře vlevo

O nakupování
Obchodní podmínky

 

Milí klienti, vše je o vzájemné dohodě, snažíme se maximálně vyjít vstříct, děkujeme za trpělivost.

 

Prodávající je provozovatel internetového obchodu.

 

Kontakt: Jana Chadimová, Netluky 658, Praha 10, 10400

IČ: 87787539

Tel: +420774533357

Email: info@priyanka.cz

Účet vedený u Airbank: 1121603021/3030 (v CZK)

 

Prodávající není plátcem DPH.

 

Kupující je osoba, která učinila objednávku a tímto stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky.

 

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká vyplněním objednávky kupujícím a jejím odesláním. Kupující tím dává najevo svůj souhlas s obchodními podmínkami internetového obchodu a se zpracováním svých osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení prodávajícím. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí platnými obchodními předpisy České republiky, bez ohledu na bydliště kupujícího.

 

Provozovatel internetového obchodu se zavazuje neposkytnout osobní údaje kupujícího třetím osobám a zajistit jejich ochranu.

 

 

ZBOŽÍ, DOSTUPNOST A DODACÍ LHŮTY

 

Zboží skladem odesíláme do 5 pracovních dnů.

Zboží na objednávku ve lhůtě 3-4 týdnů.

Pokud není možné tuto lhůtu dodržet, budeme Vás informovat telefonicky nebo e-mailem.

U šperků na zakázku jsou lhůty individuální, dle povahy díla.

 

Rádi bychom upozornili klienty na to, že fotografie zobrazující naše produkty mohou zkreslovat skutečnou podobu produktu, buď z důvodu nastavení barevného rozlišení monitoru, nebo nasvícení při fotografování produktů.

 

Naše šperky jsou ručně vyráběny pražskými šperkaři. Snažíme se mít na skladě všechny kousky zobrazené v obchodě. Přesto se může stát, že produkty, které si klient přeje, nebudou na skladě, ačkoliv jsou zobrazené jako dostupné. V takovém případě je doba doručení od 2 do 4 týdnů, v závislosti na výrobě a období. Budeme vás kontaktovat, až bude objednávka připravena k odeslání.

 

 

DOPRAVA A CENY POŠTOVNÉHO

 

Česká republika

 

Zboží zasíláme jako cenné psaní prostřednictvím České pošty, poštovné činí 110 Kč.

Z důvodu EET je nyní možné provést platbu převodem na náš účet číslo 1121603021/3030 (v CZK).

Při odběru zboží nad 2500 Kč je poštovné zdarma.

 

Osobní odběr

 

Výdejní místo: Anjali Yoga Studio, Milešovská 9, Praha 3, metro nám. Jiřího z Poděbrad, tram č. 13, 11. Jiřího z Poděbrad

V časech dle telefonické či emailové dohody.

 

Zahraničí

 

Zboží zasíláme prostřednictvím společnosti DPD.  Z důvodu vysokých nákladů na úhradu poštovní dobírky i výše bankovních poplatků je platba objednávky možná pouze přes Paypal. Obdržíte fakturu z adresy info@priyanka.cz. Tarify, cla a jiné daňové povinnosti jsou na zodpovědnosti klienta, a proto si zkontrolujte normy a zákony ve vaší zemi pro import zboží.

 

 

BALENÍ

 

Každá objednávka šperků je uložena v malé dárkové krabičce zaslána jako cenné psaní v bublinkové folii. V případě, že si přejete přidat ručně psané věnování, prosím vepište přesný text do poznámky v objednávce.

 

REKLAMACE a ZÁRUKA

 

Spokojenost zákazníka je naší prioritou, a proto Priyanka akceptuje vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů od data na účtence. Náklady s tímto spojené hradí zákazník.

 

Před zasláním jakékoliv reklamace, nás prosím kontaktujte na info@priyanka.cz nebo volejte. Budeme se snažit Vám vyjít vstříct.

Bez předchozího oznámení reklamace nebude uznána.

 

Zboží na zakázku, které je vyráběno dle osobních požadavků není možné vrátit.

 

Veškeré vrácené zboží musí být nepoškozené a nepoužité, včetně obalu, faktury a všech doplňků, a čísla účtu pro vrácení peněz. Pokud kupující zašle zboží zpět na dobírku, prodávající jej nepřevezme.

 

Adresa pro zasílání reklamací: Jana Chadimová, Netluky 658, Praha 10, 10400

 

Na všechny výrobky poskytujeme záruční lhůtu 24 měsíců ode dne prodeje výrobku, tato záruka se vztahuje na skryté vady výrobku, nikoliv na jeho běžné opotřebení či běžné reakce kovů jako je např. černání stříbra. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní a prodlužuje se o ni záruční doba výrobku.

 

Při provedení jakékoliv úpravy na šperku kupujícím nebo třetí osobou dochází ke ztrátě záruky. V případě neodstranitelné vady výrobku jej buď vyměníme za shodný, po dohodě za jiný ve stejné hodnotě, nabídneme přiměřenou slevu, případně vrátíme peníze. Vracíme pouze částku, která odpovídá hodnotě vráceného šperku, poštovné z pochopitelných důvodů vrátit nemůžeme.

 

 

Obchodní podmínky platné k 1.10.2016

Jana Chadimová

Právní informace

 

1. Všeobecné obchodní podmínky


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.priyanka.cz, který je provozován prodávajícím Jana Chadimová, IČ:87787539, se sídlem Netluky 658, Praha 10, 10400
Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží
mezi Priyanka, IČ:87787539, se sídlem Netluky 658, Praha 10, 10400 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
2. Definice

1. Prodávající
Prodávajícím je Jana Chadimová, IČ:87787539, se sídlem Netluky 658, Praha 10, 10400


2. Kupující
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.


Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních
předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Spotřebitelská Smlouva
Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.


3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Odeslat objednávku ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi
třetích osob.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu ( např. zasláním libovolné zprávy na email: info@priyanka.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování,
likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@priyanka.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.


4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém eshopu, popř. telefonicky. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou Kupujícího spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Některé druhy méně prodávaného zboží není Prodávající schopen z kapacitních a ekonomických důvodů dlouhodobě skladovat.
Při objednávce zboží na zakázku se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu zálohu ve výši 100 % z prodejní ceny zboží. Prodávající je povinen objednat zboží u dodavatele až v okamžiku úhrady plné výše zálohy Kupujícím. K úhradě zálohy akceptuje Prodávající platební podmínky uvedené v části 6. těchto VOP, a to pod body Platba v hotovosti při převzetí, Platba předem bankovním převodem, Platba Paypal. Částka v plné výši je vratná pouze v případě, kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží Kupujícímu.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1. let ode dne jejího podpisu.


5. Cena a platba

Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.


V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
Platba předem bankovním převodem
Platba Paypal


6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 21 dnů. V běžných
případech zboží expedujeme do 5 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:
Osobní převzetí
Česká Pošta


V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.
V případě objednávky zboží v hodnotě nad 1000,- Kč nese náklady na dopravu a platbu Prodávající.

7. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním či běžnému černání stříbra. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura). V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.


Prodávající poskytuje Kupujícím pozáruční servis. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Opravené zboží bude Kupujícímu zasláno na dobírku skrze Českou poštu, přičemž k ceně
opravy zboží bude účtováno poštovné ve výši 110,- Kč.


8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:


v případě vady odstranitelné:
a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady
neúměrné
c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu
z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy


v případě vady neodstranitelné:
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:
a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.


Reklamace se nevztahují na případy: vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof

9. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kuní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.


10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.


Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praha.
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 27.7.2015 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Doložka o prodeji zlata či stříbra

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Kupující-spotřebitel bez udání důvodu odstoupit od smlouvy o prodeji zlata či stříbra, neboť cena tohoto zboží závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, a to vše v souladu s ust. § 53 odst.
8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.